Link 360° View thực tế căn hộ mẫu Bình An Plaza

 VR tour 3 căn hộ mẫu

Bình An Plaza Thanh Hóa -Chung cư Bình An Plaza Thanh Hóa

Căn hộ 3PN-77,38m2

Bình An Plaza Thanh Hóa -Chung cư Bình An Plaza Thanh Hóa

Căn hộ 2PN-57,96m2

Bình An Plaza Thanh Hóa -Chung cư Bình An Plaza Thanh Hóa

Căn hộ 2PN góc – 62,36m2

Mặt bằng Căn hộ chung cư bình an plaza

Mặt bằng chi tiết T3

Căn mẫu A1 – 01

Bình An Plaza Thanh Hóa -Chung cư Bình An Plaza Thanh Hóa
Bình An Plaza Thanh Hóa -Chung cư Bình An Plaza Thanh Hóa
Bình An Plaza Thanh Hóa -Chung cư Bình An Plaza Thanh Hóa
Bình An Plaza Thanh Hóa -Chung cư Bình An Plaza Thanh Hóa
Bình An Plaza Thanh Hóa -Chung cư Bình An Plaza Thanh Hóa
Bình An Plaza Thanh Hóa -Chung cư Bình An Plaza Thanh Hóa
Bình An Plaza Thanh Hóa -Chung cư Bình An Plaza Thanh Hóa
Bình An Plaza Thanh Hóa -Chung cư Bình An Plaza Thanh Hóa
Bình An Plaza Thanh Hóa -Chung cư Bình An Plaza Thanh Hóa